Giỏ hàng của bạn trống!

SẢN PHẨM MỚI - ️Keo dán gạch từ tập đoàn Prime

26/04/2021
Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả sử dụng của vật liệu xây dựng nói chung cũng như mong muốn xây dựng bộ tiêu chuẩn thi công ốp lát gạch, Prime Group bổ sung keo dán gạch vào bộ sản phẩm thi công ốp lát gạch.

SẢN PHẨM MỚI - ️Keo dán gạch từ tập đoàn Prime

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả sử dụng của vật liệu xây dựng nói chung cũng như mong muốn xây dựng bộ tiêu chuẩn thi công ốp lát gạch, Prime Group bổ sung keo dán gạch vào bộ sản phẩm thi công ốp lát gạch.