Giỏ hàng của bạn trống!

Công Nghệ Nano Bạc Diệt Khuẩn Như Thế Nào?

26/04/2021
ặc dù thuộc nhóm kim loại nặng (như chì, thủy ngân, cadmium...), bạc hoàn toàn không chứa độc tố gây hại với người và động vật. Từ xa xưa, con người đã đeo vòng bạc để làm đẹp và tránh gió độc, sử dụng các dụng cụ chứa đồ ăn bằng bạc để phòng bệnh. Cùng với sự ra đời và phát triển của công nghệ hiện đại, đặc biệt, công nghệ nano giúp chia nhỏ các phân tử bạc, qua đó làm tăng khả năng kháng khuẩn của ion bạc.

Công Nghệ Nano Bạc Diệt Khuẩn Như Thế Nào?

 

 

Mặc dù thuộc nhóm kim loại nặng (như chì, thủy ngân, cadmium...), bạc hoàn toàn không chứa độc tố gây hại với người và động vật. Từ xa xưa, con người đã đeo vòng bạc để làm đẹp và tránh gió độc, sử dụng các dụng cụ chứa đồ ăn bằng bạc để phòng bệnh. Cùng với sự ra đời và phát triển của công nghệ hiện đại, đặc biệt, công nghệ nano giúp chia nhỏ các phân tử bạc, qua đó làm tăng khả năng kháng khuẩn của ion bạc.